Finlife spol. s r. o.

[Přeskočit navigaci]


PRODEJ ENERGIÍ

PRODEJ ENERGIÍ

Certifikát

Jsme autorizovaný partner společnosti Centropol Energy a.s., jejíž hlavní činností je obchod s elektřinou a provoz energetických zdrojů. Vyrábí tepelnou a elektrickou energii, provádí distribuci tepla a el. energie a zajišťuje komplexní dodávky energií jak v komunální tak i podnikové sféře. Společnost má holdingovou strukturu a všechny aktivity jsou podnikány v dceřiných společnostech. Vizí společnosti je stát se stabilních dodavatelem el. energie domácnostem, podnikatelům i velkoodběratelům a zařadit se mezi významné partnery na trhu s energiemi. V zastoupení této společnosti si Vám dovolujeme předložit nabízené služby. Naším cílem je v první řadě spokojený zákazník a proto klademe velký důraz na efektivitu, spolehlivost a profesionalitu v oblasti péče o zákazníka. S ohledem na osobní přístup se můžete spolehnout na kvalitní komunikaci při řešení Vašich individuálních potřeb.

Elektrická energie - nabízené služby:

 1. Pro své zákazníky zajišťujeme v průběhu trvání dodávek elektřiny kontrolu správného nastavení distribuční sazby. V případě, že se změní hodnota odběru s vlivem na změnu sazby, je zákazníkovi nabídnuta odpovídající změna.
 2. Změny ve vyúčtování
  Je pouze Vaší volbou v jakých intervalech budete požadovat vyúčtování /např. měsíc, kvartál, pololetí, rok/
 3. Garance nejnižší ceny
  Garantujeme zákazníkovi nižší cenu elektřiny než dominantní dodavatel na příslušném distribučním území. V případě že nám zákazník předloží doklad o neplatnosti garance /závaznou nabídku jiného dodavatele/ jsme povinni předloženou nabídku vyhodnotit.
  Ať se tedy bude vyvíjet cena jakkoli, zákazník bude mít od nás garanci, že bude vždy dostávat cenu nejnižší.
 4. Sloučení faktur
  V případě většího počtu odběrních míst nabízíme sloučení plateb do jedné faktury podle odběrních míst.
 5. Ochrana zákazníka
  Garance odběru elektřiny Zákon 458/2000 Sb., § 12 a/. Dodavatel poslední instance kvality dodávek - Vyhláška 540/2005 Sb., § 8 Standart kvality elektřiny. Veškeré úkony související se změnou dodavatele na základě plné moci obsažené ve smlouvě uzavřené s vaší společností zajistíme za Vás. Ke konkrétnímu zpracování nabídky je nutné z Vaší strany předložit:
  • maloodběratelé
   roční vyúčtování a počet odběrních míst a jejich identifikaci
  • velkoodběratelé
   • hodinový odběrový diagram
   • identifikaci odběrního místa - adresa, EAN
   • na jaké časové období má být nabídka vytvořena /např.rok 2011, 2012/
   • datum možné změny /např. 31.12.2010
   • časový průběh VT/NT, produkt - jedno-, dvoutarif

Plyn - nabízené služby:

 1. Každý zákazník má možnost mít vlastního obchodního zástupce. Je to komfort, který mu stávající dodavatel nemůže nabídnout. Osobní přístup a profesionální vystupování je zárukou dobrého obchodu.
 2. Zákazníkovi nabízíme garanci nižší ceny, která je definována v obchodních podmínkách smlouvy. Podstatou této garance je jistota pro zákazníka, že budeme po dobu trvání smlouvy zajišťovat vždy nižší cenu než kterou by mu poskytl dominantní poskytovatel. Cena plynu se mění u kategorie DOM a MO čtvrtletně, u kategorie SO a VO je cena vytvářena na principu vzorce. Ceny se vytváří na měsíční bázi. Cena je ovlivňována vztažnými komoditami, které
  vstupují do vzorce. Náš zákazník však bude platit vždy méně.
 3. Možnost zvolit způsob vyúčtování /měsíční, kvartální, kalendářní rok/, upravit zálohové platby dle potřeby zákazníka, sloučit více odběrných míst do jedné faktury.
 4. Za plyn budete platit pouze naší společnosti na základě zaslaných předpisů záloh a faktur. Ostatní věci jako je kvalita dodávky, plynoměr, plynová přípojka, zůstanou stejné v kompetenci distributora.
 5. Pokud zákazník požaduje produkt s garancí nejnižší ceny plynu, je smlouva uzavřena na 2va roky, přičemž po uplynutí 2 let se stává smlouva na dobu neurčitou. V opačném případě je smlouva uzavřena na 1 rok a následně přechází na dobu neurčitou.
 6. Na základě předloženého ročního vyúčtování Vám zpracujeme bezplatnou nabídku a v případě že se pro ni rozhodnete, veškeré potřebné kroky za Vás vyřídíme.

Pokud budete mít doplňující dotazy, obracejte se na uvedená kontaktní spojení.
Těšíme se na další spolupráci a jsme s pozdravem

Kontaktní osoby
Ing.Miloslav Kolací - autorizovaný partner tel. 604 270 553
Ladislava Bublíková - autorizovaný partner tel. 603 281 675
adresa: T.G.Masaryka 1326, 347 01 Tachov, tel. 374 728 480
e-mail - centropoltachov@seznam.cz

Prospekty